miércoles, 17 de abril de 2013

II OPEN NOSA TERRA

No último mes, esquivando os 300 lts/m2 de choiva, 27 tenistas participaron en Pereiras no torneo mixto de tenis que resultou tamén con mixtos gañadores, Daniel Milego e Silvia González. Noraboa aos dous.Para a competición elaborouse un cadro a eliminatoria directa dende os dezaseisavos de final. Os gañadores da primeira eliminatoria seguiron o seu camino no cadro de campións, mentres que os derrotados no primeiro encontro (por pouca sorte no sorteo, no partido ou en xeral) tiveron unha segunda oportunidade no cadro de Consolación.

Comezou o peloteo para os 27 participantes; e 24 partidos, 48 sets, 393 xogos, 3 tie-breaks e 7 supertie-breaks despois, Daniel Milego e Rafael Bastos plantáronse na final. Non houbo grandes sorpresas xa que eran dous dos grandes favoritos, inda que tamén Lucía Reche, Luis Ilarri, Marcos Parente ou Manuel Fernández fixeron méritos case suficientes como para chegar victoriosos ata o final.
Rafa Bastos mostrou unha vez máis que os seus partidos van por rachas, e desperdiciou un 4-0 a favor; baixóuselle a persiana e Daniel aproveitou para impoñerse tamén no segundo e neste caso definitivo set.

O cadro de consolación, que se xogou con eliminatorias ao gañador de 9 xogos, estivo formado case a partes iguais por “tenistas” locais e forasteiros, un promedio que tamén se cumpliu na final onde o local Gil e a forasteira Silvia se xogaban ser o mellor consolado; con victoria final da segunda cando o xogador local se tivo que retirar por unha lesión que non se presume importante pero que no momento lle impediu seguir loitando por un partido que ata entón levaba con resultado favorable.

Todo isto foi posible grazas á colaboración da Comunidade de Montes de Pereiras, a Asociación Nosa Terra e o patrocinio dos trofeos polo Concello de Mos.

 

Especial agradecemento ao organizador e xuiz-árbitro Roberto Riveiro polo seu ben facer na organización e por ter evitado lembranzas familiares por parte dos participantes.

Agardamos pola próxima edición, máis seca pero igual de exitosa.

viernes, 12 de abril de 2013

CURSOS 2012-2013


ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 2013

Consonte reza nos artigos nº 24 e 25 dos Estatutos que rexen esta Asociación Veciñal e Cultural, a Xunta Directiva chama a todas as súas socias e a todos os seus socios a cooperar na ASEMBLEA XERAL ORDINARIA que terá lugar no salón do segundo andar do Centro Social e Cultural “OS CASTROS”, o vindeiro domingo 07 de abril de 2013, ás 10:00 horas en 1ª convocatoria, e ás 10:30 horas en 2ª convocatoria; coa seguinte

ORDE DO DÍA

I.                                Lectura e beneplácito, se procede, da acta anterior.
II.                             Memoria anual de actividades.
III.                           Informe de proxectos e obras realizadas.
IV.                          Balance económico, exposición, e, se procede, aprobación.
V.                            Propostas, se has hai, da Xunta Directiva.
VI.                          Propostas, se has hai, entregadas polas socias e/ou polos socios.
VII.                       Renovación parcial da Xunta Directiva: Presidenta/e, Secretaria/o, Vocais 1, 3, 5, 7, 9 e 11.
VIII.                     Peticións, recomendacións e preguntas.

§   A Asemblea celebrarase en 1ª convocatoria de atoparse presentes a metade máis un das/os socias/os, ou en 2ª convocatoria con calquera que sexa o número de asistentes (Art. nº28).

§   As socias/os poden presentar propostas por escrito para tratar no punto VI da orde do día, sempre que se fagan chegar (en papel ou dixitalmente) á Xunta Directiva cun mínimo de 5 días antes da Asemblea (Art. nº30).

§   Pódense igualmente presentar candidaturas para os cargos da Xunta Directiva a renovar incluídos no punto VII, por parte das socias/os cun ano de antigüidade e unha antelación de 10 días á Asemblea. De non presentarse candidaturas, todas e todos socias/os serán candidatas/os, estean ou non estean presentes (Art. nº19).

A Asemblea Xeral de Asociadas/os é o órgano de expresión de vontade da Asociación (art. 23), e os acordos adoptados nela obrigarán a toda a súa masa social, tamén aos/ás non asistentes (Art. nº30), polo que dende a Xunta Directiva recomendámosche que veñas, exercendo o teu dereito de asistir e participar (Art. 9), dada a importancia dos temas a tratar, e co fin de chegar a acordos coa máxima participación e  consenso.
 
Un cordial saúdo da actual Xunta Directiva.

Pereiras, a 05 de marzo de 2013

REUNIÓN CONCELLO MARZO 2013

Escrito presentado ao Concello de Mos;

A Asociación veciñal e cultural “Nosa Terra” de Pereiras transmítelle unha vez máis as necesidades e situacións a resolver na nosa localidade, competencia do seu Goberno Municipal e consecuencia directa da súa xestión.

 Recordámoslle así mesmo o seu compromiso verbal, adquirido na última reunión con esta Xunta Directiva o pasado ano 2012, de afrontar as pequenas necesidades que non precisaran partida presupuestaria específica así como o de engadir a localidade de Pereiras dentro da inmediata ampliación da rede de Saneamento.

A continuación describimos os principais puntos a atender (motivo da reunión solicitada para a data 12/03/2013), derivados de demandas veciñais, e solicitando información escrita do seu estado ou previsión de resolución;

1)      Estradas e camiños.
a)      Reparación do pavimento nos Camiños dos Santos Reis e Campo de Eiró.
b)      Reparación do pavimento no Quinteiro (Casal), ao lado do Oya.
c)      Restitución do muro derruído na estrada Quinteiro - A Furna.
d)     Muro derruído no Camiño do Polvora (Roublín), enriba da presa da Lama.
e)      Instalación de pivotes diante do edificio no Cristo de Belén.
f)       Intermediación para evitar o aparcamento de vehículos na beirarrúa diante do Colexio Santo Tomas (A Florida).
2)      Alumeado.
a)      Soterramento do tendido eléctrico anexo á estrada Pereiras-Tameiga, prioritariamente na zona do Torreiro.
3)      Sinalización e espellos.
a)      Instalación dos carteis de nomeamento dos camiños que faltan.
b)      Sinal de stop no cruce estrada pista San rafael e estrada A Florida-As Vides.
c)      Instalación de sinal de stop no cruce de As Vides (ao lado da panadería).
d)     Instalación de espello no cruce da estrada do Casal coa estrada de circunvalación do Quinteiro, xa que se trata dunha curva moi perigosa e con escasa visibilidade.
e)      Sinalización horizontal no largo do Campo de Eiró para aumentar a seguridade vial.
4)      Saneamento.
a)      Reparar o alcantarillado na zona anexa ao paso da autopista no barrio de Roublín xa que sufriu o seu afundimento.
b)      Realización e finalización do saneamento nas zonas de Sequeiros, Casal (dende a estrada Pereiras-Tameiga ata o Quinteiro) e As Vides.
5)      Fontes.
a)      Adecuación da fonte “Da Prova” en Campo de Eiró, e da fonte “Das Animas” en Casalmorto, xa que o seu continuo deterioro vai levar á desaparición das mesmas.
b)      Reparación da canalización na Fonte de Couso para resolver a súa falta de caudal.

6)      Patrimonio.

a)      Solución do tramo que se atopa delimitado no Sendeiro dos Muiños, apertura do camiño e devolución ao seu estado orixinario.
b)      Recuperación (acondicionamiento e limpeza) de todo o percorrido do Sendeiro dos Muiños da Salgueira, (segundo escritos de 12/04/2012 e 20/11/2012).
c)      Realización dunha nova Programación de Visitas aos Muiños da Salgueira.

7)      Lindes do Concello.

Solicitamos información sobre o proceso de definición dos LÍMITES TERRITORIAIS DO CONCELLO DE MOS (segundo escrito de 22/03/2012).

8)       Xerais concello.

a)      Engadir na páxina web do concello información visible referente ás Asociacións, añadindo contacto e/ou ligazón á páxina web e perfil Facebook da Avv. “Nosa Terra” de Pereiras.

Agardando sexan atendidas as nosas solicitudes, reciba un atento saúdo.

Pereiras, 05  de marzo de 2013.

A Xunta Directiva.

ARRE DEMO CO CEO


Chamando ás portas do ceo estaban os Gun´s n’ roses http://www.youtube.com/watch?v=2tmc8rJgxUI ... se cadra pasáballes como á carroza da Asociación “Nosa Terra”. Segundo rezaba, nunca mellor dito, parece que a porta non se podía abrir porque a chave a tiña o obispo ... cómica alegoría da realidade.

 
A Divina Comedia de Dante chegou a Pereiras en forma de cento e pico de anxos e demos que desfilaron polas rúas da comarca cando a santísima meteoroloxía  así o permitiu.

Fíxose eco a TVG do desfile en Tomiño (alá polo minuto 53) http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/especial-entroido-2013 e fixo eco do bo traballo o xurado de Bembrive que lle concedeu á nosa comparsa o terceiro posto... inda vista a gran competencia que existía.
 Que o bo humor non teña chaves. O próximo ano volvemos romper fechaduras.

O NOSO BOLETÍN 2013


A vida social de Pereiras en papel, un ano máis tedes dispoñible o noso anuario informativo, un total de 12 páxinas en escala de frises pero con historias e momentos a todo color. Se non o tes pídeo, tamén dispoñible versión en PDF, esta sí, a todo color.

Podes atopar:
Memoria de actividades
Información sobre cursos
Entrevistas aos presidentes do Grupo “Nosa Terra” e da Comunidade de Montes de Pereiras.
Relato dos acontecementos deportivos e outras iniciativas.
Obras e reivindicacións da Asociación
Listado de novos socios

E xa se sabe ... todo isto e MOITO MÁIS.

ALEGACIÓNS PLAN XERAL DE MOS

Documento presentado ante o Concello;

AVV “Nosa Terra” de Pereiras     Comunidade de Montes de Pereiras                                                 
    
D. Orindo Táboas Giráldez e D. Carlos Sánchez Bastos, nos seus cargos de Presidente, e en respectiva representación das Organizacións arriba expostas;
  
EXPOÑEN:
  
  1. Que ambas Organizacións teñen entre as súas funcións transmitir as inquedanzas e solicitudes dos veciños e veciñas da localidade ante as institucións pertinentes, así como defender os seus dereitos sociais e comunais.
  2. Que estando o novo Plan Xeral de Ordenación Municipal de Mos en fase de exposición pública, foi o mesmo estudado e analizado por ambas partes.
  3. Que dentro da localidade de Pereiras se definiron os seguintes núcelos rurais:
N.R.06.01       ROUBLÍN NORTE
N.R.06.02       ROUBLÍN SUR
N.R.06.03       CASALMORTO
N.R.06.04       PAZOS
N.R.06.05       CASAL
N.R.06.06       FONTES
N.R.06.07       A FLORIDA
N.R.06.08       AS VIDES
N.R.                XÁNDARA

  1. Que a Localidade de Pereiras, así como o resto do concello, corresponde a un entorno rural con tradición de vivendas unifamiliares dotadas de terreo particular, e onde a actividade agropecuaria como forma de substento ten carácter residual.
  2. Que as delimitacións definidas para os núcleos rurais non van permitir o desenrolo demográfico da localidade nin o aproveitamento do terreo como tradicionalmente e en base a costume se ten feito, xerando emigración local e desarraigo.
  3. Que os servizos básicos se desenrolaron ao longo da localidade entorno ás principais estradas e vías de comunicación.
  4. Que o acondicionamento e capacidade das vías de comunicación van influir directamente no desenrolo, habitabilidade e seguridade na localidade para a veciñanza.
  5. Que existen zonas que polo seu uso habitual e por costume, deben ser consideradas como protexidas e de uso veciñal.
  Por todo isto, e estando o proceso en prazo aberto a alegacións, presentan as seguintes

ALEGACIÓNS;

1.      Que sexa ampliada a superficie en núcleo rural, en detrimento de superficie e alturas en núcleo urbano.

2.      Que sexan ampliados os seguintes núcleos rurais, según se indica, en base a o seguinte;

a.       Son zonas inmediatamente anexas a núcleos rurais existentes.
b.      A súa exclusión crea xeometrías innaturais, que non se corresponden cun desenvolvemento natural da habitabilidade.
c.       A súa exclusión crea discriminacións entre terreos cos mesmos servizos e condicións.
d.      Son zonas que teñen acceso directo a unha vía principal e aos servizos básicos existentes ou proxectados (auga, luz, saneamento...)
e.       Non debe ser considerada afección algunha debido á natureza e características do terreo e accidentes xeográficos considerados.

·        N.R.0.1-ROUBLÍN NORTE: ampliación ata o núcleo de poboación existente ao leste e que non foi considerado.
·        N.R.06.02-ROUBLÍN SUR: ampliación ás fincas cortadas nos lados oeste e leste. Ampliación cara o sur ,as fincas anexas ás estradas, sendo esta a zona natural de expansión do núcleo, e a área forestal existente non consolidada.
·        N.R.06.03-CASALMORTO: ampliación cara o norte e sur  de todas as fincas lindantes coa estrada principal da localidade Pereiras-Tameiga. Ampliación cara o leste as fincas tamén lindantes coa estrada existentes.
·        N.R.06.04-PAZOS: ampliación na zona surleste nas fincas lindantes coa estrada de Pazos, unindo a zona co núcleode poboación existente non considerado.
·        N.R.06.05-CASAL: ampliación da zona suroeste, anexa ao núcleo H-T e ao núcleo común 2, nas fincas anexas á estrada principal de Soutelo e circundante.
·        N.R.06.06-FONTES: ampliación cara o norte, nas fincas anexas á estrada principal, zona de crecemento natural do núcleo.
·        N.R.06.07-A FLORIDA: ampliación cara o oeste, anexa á estrada PO-331 e comezo da estrada Atín-Igrexa de Pereiras.
·        N.R.06.08-AS VIDES: ampliación na zona oeste, nas fincas lindantes coa estrada. Ampliación na zona norleste, permitindo o crecemento cara o N.R. Agueiro. Ampliación na cara leste, disminuindo a área de protección hidráulica, en virtude da capacidade e caudal do acuifero existente, e do desnivel dende o mesmo ás zonas consideradas como afectadas.
·        N.R.        -      XÁNDARA: ampliación cara o oeste ata a estrada Atín-Igrexa de Pereiras. Ampliación da franxa este a ambos lados da vía.

3.      Que sexa declarada zona protexida, a situada entre as zonas xa protexidas daIigrexa Parroquial e o Centro Cultural, dentro do N.R-Pazos; por ser terreo usado tradicionalmente e por costume para uso social común por todas as veciñas e veciños, debendo considerarse como sistema local de espazo libre.

4.      Que  sexa incluido o documento do N.R-Xándara dentro dos pertencentes á localidade de Pereiras, e sexa sustituida a denominación por Gándara.
  
5.      Que as principais vías da localidade esteán proxectadas para un ancho de 10 metros, previndo a construción de arcéns e/ou beirarrúas, incluindo:

·        Atín-Igrexa-Tameiga.
·        Igrexa-Cristo de Belén.
·        Casal-Candosa.
·        Pazos-Vides.
·        Campo de Eiró-A Florida.
  
6.      Que sexa declarado de protección do patrimonio o Sendeiro dos Muíños da Salgueira na súa totalidade, dende os lindes coa localidade de Cela ata os lindes coa localidade de Sanguiñeda.
  
Solicitando sexan atendidas e consideradas en base a lei, e para que así conste firman a presente;
  
Pereiras (Mos), a 07 de Xaneiro de 2013.

MAL NÚMERO SI NO CRECE

... así que medrará e seguramente, antes de medrar, irá moi ben así que decidimos recibilo da mellor maneira, festa, baile, boa música, cotillón, sidra, chocolate, amigos e veciños.

Dj Juan Joomas puxo a animación musical por segundo ano consecutivo. Despois de cuartos e uvas entre a familia, amigos ou seres queridos, moita xente se acercou ao Centro Cultural “Os Castros” para continuar cunha noite que unhas veces queda para o recordo e outras “de nada me acordo”.

BO 2013!

CULTURAL: RELATIVO OU PERTENCENTE Á CULTURA


Dende finais do mes de novembro ata case final de ano, celebrouse, nun total de 8 días, unha nova Programación que dende hai uns anos vense en chamar TERRA CULTURAL.
Todo comezou coa non tan inocente visión do Nadal por parte dos máis pequenos que imaxinaron os máis variados reis, papa noeis ou árbores de Nadal.  Ao longo dos días pudemos disfrutrar de grandes cantantes, pero sobre todo de grandes voces. O Grupo vocal Sta. Eulalia sorprendeu pola súa aposta como “unha coral moderna”, Ollos Pretos fixo unha emocionada interpretación de non só música e deixóunos a certeza de que nos van dar grandes momentos no futuro, e coa dúbida de saber máis do gaiteiro de Soutelo.
E o gran colofón vocal viu da man do Crooner Alberto Cunha. Este artista, ainda que con xa prolongada carreira, novo para moitos, sorprendeu co seu impecable timbre e as imitacións que facían ao público ver de reollo a ver se o noso dj estaba metendo un CD ou realmente era a voz de Alberto en directo a que estaba sonando.

Máis música nos trouxeron os portugueses Teimosos de Monçao, cunha mezcla de corda, vento e voz, e pecharon o sábado OS Chavellos, un grupo nado aqui pero do que tememos que o noso escenario xa se lle estea ficando pequeno; non pola cantidade senón pola calidade.
O grupo Bambalina deunos mostras de bo baile, e A Moura de Chain lembrounos cando por aquí tamén eramos teatreiros.

Toda esta ristra de actos completouse con outras actividades máis ou menos activas, como a ruta de sendeirismo que fixo fronte á choiva, o puntual torneo de chave ou as sempre reñidas e roñosas partidas de tute e brisca (ou birisca). 

Noraboa aos gañadores e gañadoras:

Tute gañadores: Poli e David.
Tute outros gañadores: Suso Pereiro e Juan Silva.

Brisca: Alicia e Amelia.
Chave: Miguel Pereiro e Diego Ucha.

OBRADOIROS DE NADAL PARA NENOS E NENAS


2ª KEDADA BTT NOSA TERRA


Despois do éxito do ano pasado,  celebrouse en Pereiras a II Kedada BTT, ou Bicicleta Todo Terreno (derivado do francés Vélo Tout Terrain (VTT).

O 18 de novembro demostrouse que esta especialidade deportiva segue collendo afección e coñecemento en Pereiras. Máis de 700 rodas pudéronse ver polas nosas estradas e camiños. Unha serpe multicolor aproveitada por moitos para coñecer e desfrutar do noso entorno .


Coa colaboración de moitos veciños, agrupacións e casas comerciais organizouse un evento que é o que máis forasteiros trae ata a nosa terra e que fomenta a vida sana e saudable.

Pois Kedemos outra vez no 2013.

POLO SAN MARTIÑO, CASTAÑAS E VIÑO


O Sábado 10 de novembro, véspera de San Martiño, celebramos o noso magosto popular.
Despois dun minucioso triscado das castañas,mándáronse ao lume.

O certame de corais contou como invitados con Helios de Bembrive, aos que lles costou recoñecerse nos dípticos nada críticos do certame. Esta, unha coral que foi fundada xa por primeira vez no 1928, e que participou, xa máis recentemente, na grabación dun CD e actuacións internacionais e mediáticas televisivas na teuvegá.

A nosa Coral Nosa Terra deleitóunos con temas como Maruxiña ou mozas feiticeiras.     

SAN RAFAEL – ROUBLÍN


Este ano houbo final inédita no VI Torneo de Futbito por barrios, e así o destacamos. O de Roublín foi a consumación dunha melloría que xa se tiña observado o ano pasado, mentres que os do “barrio” xa son habituais entre os mellores.

Un total de 6 barrios no masculino e 2 equipas no feminino volvéronse a bater durante 2 semanas, nas que os estivais solpores trouxeron duelos entre os darriba e os dabaixo, os daquí e os dalá.

Competido como debe ser pero dende a deportividade, quedaron contas pendentes para a próxima edición, e goles...

30 ANOS NON SON NADA


Unha edición sinalada, a TRIXÉSIMA. 
Antes no entorno da Capela da Santa Mariña e agora ao arredor da casa común, os veciños e veciñas de Pereiras seguen reuníndose para a celebración da Festa da Xuntanza.
  
 


Os Charamujas de Guizán encargáronse de comezar a festa, tirando coñecidas repichocas, e o baile galego puxéronno os nosos Nosa Terra e os case veciños Santa Eulalia.

Houbo xantar popular e pola tarde os pequechos de Nosa Terra de Pereiras, Os Chaneiros de Marín e Axouxeres de Moaña déronlle a muiñeiras, xotas e algunha máis. Houbo poxa como nas mellores festas e houbo humorista como nos mellores escenarios, cunha escaleira e a ollo botoulle medidas a todo aquel que se atreveu a acercarse. 
 
Sardiñas, pementos, tortilla, orella ... foron convintemente desgustados ... e a festa rematou con baile improvisado e variedade de estilos, que na variedade está o gusto, e a oportunidade do que pouco sabe.

ARDE PARÍS, E PEREIRAS


Volveron a arder en Pereiras as malas lembranzas e vellas trapalladas. A Asociación participou da tradición de facer borrón e conta nova, espantar meigas e males de ollo e de paso facer da noite máis curta do ano a máis luminosa.

O sábado 23 as sardiñas asaron ao lume, as Lagharteiras e o grupo de gaitas Nosa Terra subiron ao escenario e a gran cacharela púxonos as fazulas rubias. Non era vergoña, era fachenda da nosa tradición. Carros e portais permaneceron firmes.

VISITA AOS IMPOSTORES

Oscar Pereiro impostor, Pili Pampín impostora, Lito da Panorama impostor ... 


todos eles foron visitados por os veciños de Pereiras que acudiron á grabación do programa o Clan dos impostores o pasado 20 de xuño.


O público de Pereiras disfrutou da televisión dende fora do sofá, ás instruccións do rexidor e ao calor dos focos.

Porque outro punto de vista é posible... 

UNHA CHEA DE NAIS

A asociación celebrou o día da Nai, que conxuntamente con Hungría, Lituania, Rumanía, Sudáfrica e os veciños Portugueses, este ano caía por aquí en domingo 6 de maio.

Para que cada quen amosase as súas dotes literarias inspiradas en quen lle deu a vida organizouse un certame de Dedicatorias.


 En paralelo pensouse noutro pracer, o das doces sobremesas. Un escollido xurado premiou a orixinalidade, sabor e presentación das larpeiradas e deixouse constancia de que os nosos veciños e veciñas andan sobrados de dotes nos fogóns.
A música viu a cargo das Corais Polifónicas A Forna de Budiño e Nosa Terra de Pereiras.

Chocolate, poesía e corais, una sentida versión do afamado sexo, drogas e rock & roll.

REUNIÓN CONCELLO DE MOS - MAIO 2012


Escrito dirixido á Alcaldesa do Concello de Mos;

A Asociación veciñal e cultural “Nosa Terra” de Pereiras, dentro da súa función de transmitir as necesidades da parroquia e as inquedanzas dos seus veciños/as ás institucións locais, fai entrega do presente escrito para que sexan considerados, e se tomen as medidas oportunas, para a resolución dos temas que se enuncian.

Queremos resaltar que gran parte das demandas xa foron comunicadas durante os últimos 4 anos en diferentes reunións e escritos sen ter sido solucionadas nin producirse informacións sobre as xestións realizadas.

A continuación relátanse todas as necesidades diferenciadas por áreas para que sexan transmitidas aos diferentes responsables do Goberno Municipal, resaltando ao final as necesidades máis urxentes así como as que solicitamos sexan incluidas con partidas específicas no orzamento a aprobar para o próximo exercicio.

Pereiras, 25  de outubro de 2011.

A Xunta Directiva.1)         Estradas e camiños.

a)         Restitución do muro derruído na estrada Quinteiro - A Furna.
b)        Camiño do Polvora (Roublín), enriba da presa da Lama. Muro derruido.
c)         Retirada de muro na estrada Campo de Eiró - As Vides (fronte a casa de Suso Romero) debido a súa perigosidade cara a circulación vial. Na actualidade atópase ocupando parte da vía asfaltada.
d)        Proceder ao deslinde do camiño A Furna - Albán.
e)         Muro dunha casa que ocasiona perigro, en frente da casa de Carlos Bastos, estrada Campo de Eiró-Cristo de Belén.
f)         Instalar pilotes diante do edificio no Cristo de Belén.
g)        Asfaltado estrada Foxes, antiguo aserradeiro.
h)        Humanización (realizar beirarrúas ou beiravías delimitadas) na estrada A Crus - Colexio Atín - Estrada O Porriño Gondomar.
i)         Maior control da obra Pereiras-Tameiga, demasiadas molestias por movementos de terras, afección de cableado público, etc.
j)          Diante do Colexio Santo Tomas os coches aparcan enriba da acera ocasionando perigo por falta de visibilidade.

2)         Alumeado.

a)         Non hai aportacións.

3)         Sinalización e espellos.

a)         Sinal de stop no cruce estrada pista San rafael e estrada A Florida-As Vides.
b)        Instalación de sinal de stop no cruce de As Vides (ao lado da panadería), que foi derribado hai algún tempo.
c)         Instalación de espello no cruce da estrada do Casal coa estrada de circunvalación do Quinteiro, xa que se trata dunha curva moi perigosa e con escasa visibilidade.

4)         Saneamento.

a)         Reparar o alcantarillado na zona anexa ao paso da autopista no barrio de Roublín xa que sufriu o seu afundimento.
b)        Conexión á rede xeral do alcantarillado instalado en Roublín.
c)         Inclusión na previsión de alcantarillado das zonas da parroquia ainda carentes de saneamento.

5)         Canalizacións.

a)         Canalización de augas na estrada Campo de Eiró - Cristo de Belén  (fronte a casa de Marcial), xa que a auga da choiva baixa pola estrada, e ao final da recta entra directamente nos terreos da casa.
b)        Instalar arquetas no lavadoiro da Crus.
c)         Na Mouta (Casal), entrada casa Manuel Villar, cambiar tubería.

6)         Fontes.

a)         Adecuación, como se fixo coa fonte de Couso, da fonte “Da Prova” en Campo de Eiró, e da fonte “Das Animas” en Casalmorto, xa que o seu continuo deterioro vai levar á desaparición das mesmas.
b)        Fonte de A Furna. Traslado ao lado do camiño, quedando nun lugar público e con mellor accesibilidade, e canalización da auga que anteriormente ía ao río que actualmente se atopa canalizado.

7)         Recollida de basura.

a)         Remplazar contenedores no cruce de Carola, Campo de Eiró, onde a marquesina.

8)         Medio ambiente.

a)         Limpeza de maleza en finca anexa á estrada do Cristo de Belén (fronte a casa de Marcial).
b)        Habilitar un control, en conxunto coa Consellería de Medio Ambiente, para a inspección de verquidos contaminantes sobre o os acuíferos existentes e todo o medio en xeral, procedentes de lavadoras, fregadoiros, piscinas con auga clorada, etc.

9)         Centro Cultural “Os Castros”.

a)         Aportar algunha achega para a eliminación de barreiras arquitectónicas no Centro Cultural Os Castros, para a instalación dun ascensor e a construcción de ramplas.
b)        Aportar algunha achega para mobiliario co fin de comezar a utilizar as zonas acondicionadas na planta superior.
c)         Axuda para a compra dun proyector para realización de actividades audiovisuais.
d)        Axuda para a construcción dunha estructura cuberta na zona traseira do Centro Cultural.

10)       Emprego.

a)         Información sobre medidas tomadas.
b)        Publicación de ofertas nos centros sociais.
c)         Posibilidade de crear un obradoiro a través da asociación.

11)       Deporte.

a)         Programar algunha actividade, campionato ou curso para realizar na pista polideportiva anexa ao Centro Cultural.

12)       Outros.

a)         Recuperación do terreo da Carballeira de Casalmorto, antigo Campo da Feira. Habilitalo como espazo de paseo e convivencia para os veciños. Limpeza, instalacións de bancos, etc.
b)        Recuperación de sendeiro e canalizacións en toda a ruta dos Muiños.

13)       Xerais concello.

a)         Incluir na páxina web do concello información referente á Asociación: contacto, actividades, formularios de inscripción, etc.
b)        Fomentar a interacción entre as diferentes asociacións culturais e veciñais do municipio; fomentar a mobilidade na realización de actos, cursos...


RESUMO NECESIDADES PRIORITARIAS.

ACCIÓNS PRIORITARIAS XA SOLICITADAS QUE TEÑEN  CARACTER URXENTE:

•         Restitución do muro derruído na estrada Quinteiro - A Furna.
•         Reparar o alcantarillado na zona anexa ao paso da autopista no barrio de Roublín xa que sufriu o seu afundimento.
•         Saneamento dende estrada Pereiras-Tameiga ata o Quinteiro.

ACCIÓNS PRIORITARIAS CON NECESIDADE DE RESERVA ORZAMENTARIA PARA O PRÓXIMO EXERCICIO:

•         Humanización (realizar beirarúas ou beiravías delimitadas) na estrada A Crus – Colexio Atín - Estrada Gondomar O Porriño.
•         Aportar achega para a eliminación de barreiras arquitectónicas no Centro Cultural Os Castros, para a instalación dun ascensor e a construcción de ramplas.
•         Instalación de alcantarillado nas zonas da parroquia ainda carentes de saneamento.

ACCIÓNS CON CARACTER XERAL:

•         Maior consulta e participación dos veciños/as e a asociación nas accións municipais.
•         Convocatoria e recepción de ideas previas a calquera obra.
•         Realización de reunións reservadas a aqueles que poidan aportar ou teñan coñecementos sobre o traballo a realizar.
•         Exposición pública no Centro Cultural de planos, proxectos, etc, para comentarios e propostas.
•         Recollida de documentación, fotos, etc, no caso de tratarse de reformas de elementos históricos; fontes, muíños, ...
•         Información sobre as resolucións nas convocatorias de achegas.

Enganche alcantarillado, roublín-autopista.
Alcantarillado Xaberja-Raña boa.
Alcantarillado de casalmorto ao quinteiro.
Estrada cristo de belén-campo de eiró.
Restitución do muro derruído na estrada Quinteiro - A Furna.