viernes, 12 de abril de 2013

ALEGACIÓNS PLAN XERAL DE MOS

Documento presentado ante o Concello;

AVV “Nosa Terra” de Pereiras     Comunidade de Montes de Pereiras                                                 
    
D. Orindo Táboas Giráldez e D. Carlos Sánchez Bastos, nos seus cargos de Presidente, e en respectiva representación das Organizacións arriba expostas;
  
EXPOÑEN:
  
  1. Que ambas Organizacións teñen entre as súas funcións transmitir as inquedanzas e solicitudes dos veciños e veciñas da localidade ante as institucións pertinentes, así como defender os seus dereitos sociais e comunais.
  2. Que estando o novo Plan Xeral de Ordenación Municipal de Mos en fase de exposición pública, foi o mesmo estudado e analizado por ambas partes.
  3. Que dentro da localidade de Pereiras se definiron os seguintes núcelos rurais:
N.R.06.01       ROUBLÍN NORTE
N.R.06.02       ROUBLÍN SUR
N.R.06.03       CASALMORTO
N.R.06.04       PAZOS
N.R.06.05       CASAL
N.R.06.06       FONTES
N.R.06.07       A FLORIDA
N.R.06.08       AS VIDES
N.R.                XÁNDARA

  1. Que a Localidade de Pereiras, así como o resto do concello, corresponde a un entorno rural con tradición de vivendas unifamiliares dotadas de terreo particular, e onde a actividade agropecuaria como forma de substento ten carácter residual.
  2. Que as delimitacións definidas para os núcleos rurais non van permitir o desenrolo demográfico da localidade nin o aproveitamento do terreo como tradicionalmente e en base a costume se ten feito, xerando emigración local e desarraigo.
  3. Que os servizos básicos se desenrolaron ao longo da localidade entorno ás principais estradas e vías de comunicación.
  4. Que o acondicionamento e capacidade das vías de comunicación van influir directamente no desenrolo, habitabilidade e seguridade na localidade para a veciñanza.
  5. Que existen zonas que polo seu uso habitual e por costume, deben ser consideradas como protexidas e de uso veciñal.
  Por todo isto, e estando o proceso en prazo aberto a alegacións, presentan as seguintes

ALEGACIÓNS;

1.      Que sexa ampliada a superficie en núcleo rural, en detrimento de superficie e alturas en núcleo urbano.

2.      Que sexan ampliados os seguintes núcleos rurais, según se indica, en base a o seguinte;

a.       Son zonas inmediatamente anexas a núcleos rurais existentes.
b.      A súa exclusión crea xeometrías innaturais, que non se corresponden cun desenvolvemento natural da habitabilidade.
c.       A súa exclusión crea discriminacións entre terreos cos mesmos servizos e condicións.
d.      Son zonas que teñen acceso directo a unha vía principal e aos servizos básicos existentes ou proxectados (auga, luz, saneamento...)
e.       Non debe ser considerada afección algunha debido á natureza e características do terreo e accidentes xeográficos considerados.

·        N.R.0.1-ROUBLÍN NORTE: ampliación ata o núcleo de poboación existente ao leste e que non foi considerado.
·        N.R.06.02-ROUBLÍN SUR: ampliación ás fincas cortadas nos lados oeste e leste. Ampliación cara o sur ,as fincas anexas ás estradas, sendo esta a zona natural de expansión do núcleo, e a área forestal existente non consolidada.
·        N.R.06.03-CASALMORTO: ampliación cara o norte e sur  de todas as fincas lindantes coa estrada principal da localidade Pereiras-Tameiga. Ampliación cara o leste as fincas tamén lindantes coa estrada existentes.
·        N.R.06.04-PAZOS: ampliación na zona surleste nas fincas lindantes coa estrada de Pazos, unindo a zona co núcleode poboación existente non considerado.
·        N.R.06.05-CASAL: ampliación da zona suroeste, anexa ao núcleo H-T e ao núcleo común 2, nas fincas anexas á estrada principal de Soutelo e circundante.
·        N.R.06.06-FONTES: ampliación cara o norte, nas fincas anexas á estrada principal, zona de crecemento natural do núcleo.
·        N.R.06.07-A FLORIDA: ampliación cara o oeste, anexa á estrada PO-331 e comezo da estrada Atín-Igrexa de Pereiras.
·        N.R.06.08-AS VIDES: ampliación na zona oeste, nas fincas lindantes coa estrada. Ampliación na zona norleste, permitindo o crecemento cara o N.R. Agueiro. Ampliación na cara leste, disminuindo a área de protección hidráulica, en virtude da capacidade e caudal do acuifero existente, e do desnivel dende o mesmo ás zonas consideradas como afectadas.
·        N.R.        -      XÁNDARA: ampliación cara o oeste ata a estrada Atín-Igrexa de Pereiras. Ampliación da franxa este a ambos lados da vía.

3.      Que sexa declarada zona protexida, a situada entre as zonas xa protexidas daIigrexa Parroquial e o Centro Cultural, dentro do N.R-Pazos; por ser terreo usado tradicionalmente e por costume para uso social común por todas as veciñas e veciños, debendo considerarse como sistema local de espazo libre.

4.      Que  sexa incluido o documento do N.R-Xándara dentro dos pertencentes á localidade de Pereiras, e sexa sustituida a denominación por Gándara.
  
5.      Que as principais vías da localidade esteán proxectadas para un ancho de 10 metros, previndo a construción de arcéns e/ou beirarrúas, incluindo:

·        Atín-Igrexa-Tameiga.
·        Igrexa-Cristo de Belén.
·        Casal-Candosa.
·        Pazos-Vides.
·        Campo de Eiró-A Florida.
  
6.      Que sexa declarado de protección do patrimonio o Sendeiro dos Muíños da Salgueira na súa totalidade, dende os lindes coa localidade de Cela ata os lindes coa localidade de Sanguiñeda.
  
Solicitando sexan atendidas e consideradas en base a lei, e para que así conste firman a presente;
  
Pereiras (Mos), a 07 de Xaneiro de 2013.

No hay comentarios:

Publicar un comentario